Archív

Home

Zápis do školy

Zimný športový tábor 2009 

Benefičný koncert Deti deťom Kremnica 2008

Benefičný koncert Deti deťom Žiar nad Hronom 2008

Celoštátna súťaž zo slovenského jazyka a matematiky

Ďakovný list firme BSV consulting

Benefičný koncert Deti deťom Kremnica rok 2007

Benefičný koncert Deti deťom Žiar nad Hronom rok 2007

Záverečná hodnotiaca správa šk. rok 2006-2007

Zimný športový tábor 2008 

Výmenný pobyt v Krakove

Cyklistické preteky Cross Country Deafbike 2007

Správa z XV. ročníka  ZUČ v Bratislave

Plavecký výcvik 6. ročníkov v Bratislave

Zimný športový tábor 2007

10. ročník Benefičného koncertu Deti deťom

Výtvarné práce žiakov našej školy 

Diplomy a ocenenia žiakov našej školy 

Foto školy 

ZUČ Kremnica 2003 

Škola v prírode v Klenovci 

Návšteva Pavla Bruchalu a Martinky Utešenej

Benefičný koncert Deti-deťom, Kremnica 15. 12. 2005

Zimný športový tábor

2% dane fyzických osôb pre sluchovo postihnuté deti

Vystúpenie sokoliarskej skupiny

Zápis do materskej školy