Benefičný koncert Deti deťom, Kremnica 11.12.2008

Súčasťou verejnej zbierky bol benefičný koncert Deti deťom 11.12.2008 o 17.00 hod v kine Akropola v Kremnici, kde boli za symbolickú cenu predávané aj drobné výrobky detí a zisk bol určený na dovybavenie voľnočasových priestorov MŠ a internátu ZŠI pre SP v Kremnici.

Čistý výnos z koncertu bol 7716,.- Sk

Čistý výnos je určený ZŠI pre SP Viliama Gaňu v Kremnici