Celoštátna súťaž žiakov zo slovenského jazyka a matematiky

 

Žiaci našej školy sa v dňoch 25.04. – 27.04. 2007 zúčastnili 9. ročníka Celoštátnej súťaže sluchovo postihnutých žiakov zo slovenského jazyka a 3. ročníka medzinárodnej súťaže sluchovo postihnutých žiakov v matematike organizovanom v spolupráci s MŠ SR a s podporou Visegrad 4 v Bratislave na ZŠI pre SP Gejzu Slaninku.

Odchod z Kremnice bol o 12.30 hod. Do Bratislavy sme docestovali o 16.00 hod. Po ubytovaní a večeri bol voľný program.

26.04.207 po slávnostnom otvorení a prezentácii žiakov prebiehala od 08.15 – 10.45 súťaž žiakov v slovenskom jazyku a v matematike. V tom čase prebiehal odborný seminár pre učiteľov. Po vyhodnotení súťaže a odovzdaní vecných cien sme si prezreli starú časť Bratislavy a navštívili SND balet „Sylfida“.

Cieľom súťaže bolo preveriť znalosti žiakov v slovenskom jazyku a matematike, ale aj upevniť už existujúce priateľstvá a nadviazať nové kontakty medzi deťmi.

 

Mgr. Bibiana Koštová