Výmenný pobyt v Krakove

V dňoch 28. mája až 1. júna 2007 sa žiaci 7. ročníka ZŠ zúčastnili výmenného pobytu v Krakove.

Program pripravený poľskými kolegami bol bohatý na spoznávanie histórie, kultúry a súčasnosti krajiny.

V pondelok po milom prijatí a ubytovaní si deti mohli zmerať svoje sily a schopnosti v biliardovom turnaji so svojimi poľskými rovesníkmi. V utorok prebehla prehliadka Wawelu – kráľovského sídla. Po nej sme sa plavili loďkou po rieke Visla. V stredu sme navštívili ZOO a galériu. Štvrtok bol náročný na kondičku, nakoľko sme boli v Starom meste a navštívili sme veľa kultúrnych pamiatok a starú tržnicu. V piatok ráno po raňajkách sme cestovali domov na Slovensko.

Výmenný pobyt prebehol v poriadku. Deti boli veľmi spokojné a plné zážitkov. Domov sa vracali plné spomienok a radosti z nadviazania nových priateľstiev.