Benefičný koncert Deti deťom, Žiar nad Hronom dňa 10.12.2008

Výnos z verejnej zbierky z benefičného koncertu v Žiari nad Hronom a TESCO v Žiari nad Hronom

Súčasťou koncertu bol predaj drobných výrobkov zhotovených deťmi a

Čistý výnos z koncertu bol: 10 210,- SK

Čistý výnos bol rozdelený:

50% Športový klub Victória TS

50% ZŠI pre SP Vilama Gaňu Kremnica