späť na archív

 
 
Fotky zo z festivalu ZUČ 2003 v Kremnici

 

Otvorenie, vystúpenia mladších žiakov