Benefičný koncert Deti deťom, Žiar nad Hronom a 12.12.2007

Výnos z verejnej zbierky z benefičného koncertu v Žiari nad Hronom a TESCO v Žiari nad Hronom

 Súčasťou koncertu bol predaj drobných výrobkov zhotovených deťmi a propagácia v nepredajných priestoroch TESCO v Žiari nad Hronom

Hrubý výnos

13.618,- Sk

Náklady

-         Kolok

-         kolok

-         poplatok na matrike

-         vedenie účtu

 

100,- Sk

100,- Sk

50,- Sk

60,- Sk

Čistý výnos

13.308,- Sk

 Čistý výnos bol rozdelený:

50% Doména Žiar nad Hronom

50% ZŠI pre SP Vilama Gaňu Kremnica