Benefičný koncert Deti deťom, Kremnica 13.12.2007

Súčasťou verejnej zbierky bol benefičný koncert Deti deťom 13.12.2007 o 17.00 hod v kine Akropola v Kremnici, kde boli za symbolickú cenu predávané aj drobné výrobky detí a zisk bol určený na dovybavenie voľnočasových priestorov MŠ a internátu ZŠI pre SP v Kremnici.

Hrubý výnos

11.717,50 Sk

Náklady

-         vedenie účtu

 

60,- Sk

Čistý výnos

11.657,50 Sk

Čistý výnos je určený ZŠI pre SP Viliama Gaňu v Kremnici