späť na archív

 

MOTÝĽ

Martina Buricová, 9. ročník ZŠI

 

MOTÝĽ

Jaroslava Martvoňová, 9. ročník ZŠI

 

MOTÝĽ

Peter Mikloš, 8. ročník ŠZŠI-A

MOTÝĽ

Július Nebus, 4. ročník ZŠI

MOTÝĽ

Marcela Vavreková, 4. ročník ZŠI

 

 

MOTÝĽ

Martin Bene, 6. ročník ŠZŠI-A

kreslené v Skicári Windows

 

JESEŇ

Jozef Ferkovič, 6. ročník ŠZŠI-A

 

KREMNICA

Tomáš Tomi, 4. ročník ZŠI

 

 MOJE AUTO

Ľubica Hurná, 14 rokov, ŠZŠI-B

 

OVOCIE

Marián Kováč, 5. ročník ŠZŠI-A

 

RÓMOVIA DNES

Erika Franeková, 9. ročník ŠZŠI-A

 

AUTOPORTRÉT

Ivan Hedervári, 8. ročník ZŠI

 

VSTUPNÁ BRÁNA V MINULOSTI 
V KREMNICI

Martin  Novodomec, 6. ročník ZŠI

 

JAR

Petra Valachová, 9. ročník ZŠI

 

KREMNICKÉ NÁMESTIE

Mária Reháková, 9. ročník ZŠI

 

NA MIKULÁŠA

Blažena Pechová, 14 rokov, ŠZŠI-B

 

SLIMÁČIKOVIA

Mikuláš Franc, 8. ročník ŠZŠI-A

KREMNICA

Petra Valachová, 9. ročník ZŠI