Vážená pani riaditeľka, 

oznamujeme Vám, že naša škola v spolupráci so Slovenským deaflympijským výborom Bratislava organizuje 

Zimný športový tábor žiakov II. stupňa ZŠ pre SP. 

Cieľom súťaže je výber talentov na reprezentáciu v lyžiarskych disciplínach zjazdového lyžovania.

Zimný športový tábor sa bude konať od 12.02. do 15.02. 2006.

Z každej školy sa môže zúčastniť 5 súťažiacich a 1 pedagóg. Žiaci si zabezpečujú vlastnú lyžiarsku výstroj. Stravu, ubytovanie a cestovné hradí Slovenský deaflympijský výbor.

Prosíme Vás, aby Ste obratom oznámili najneskôr do 27.01.2006, či sa uvedenej akcie zúčastníte.

 

Prihláška Výsledky súťaží
Program Večer lopárových šampiónov- foto
Buletin Karneval - foto
Krahule - tréning - foto 
Krahule - preteky - foto