Riaditežstvo Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátnej Viliama Gaňu v Kremnici pozýva rodičov a deti na zápis
do prípravného ročníka Základnej školy.

Zápis sa uskutoční  dňa 11. februára 2011
v čase od 08.00 hod. do 15.00 hod.

Bližšie informácie Vám podáme na tel. čísle 045/6742420, 045/6742090