Vystúpenie sokoliarskej skupiny, 31. mája 2006

Dňa 31.05.2006 pri príležitosti MDD zabezpečila škola v spolupráci s Múzeom mincí a medailí v Kremnici ukážku práce sokoliarov z Banskej Štiavnice.

Akcia sa konala o 10.00 hod. na školskom dvore. Prítomní boli i žiaci ZŠ v Jastrabej a nepočujúci žiaci z Krakova, ktorí boli na výmennom pobyte v našej škole.

Žiaci mali možnosť bližšie poznať život dravcov, podmienky ich výcviku ako i držanie dravca pomocou ochrannej rukavice, z čoho mali veľký zážitok.