ZŠI pre SP Viliama Gaňu v Kremnici

Home O nás Kontakt Aktuality Rozvrhy Archív Partneri

horizontal rule

 

Vitajte na stránke Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím
internátnej Viliama Gaňu v Kremnici

NAŠI PARTNERI

 AKTUALITY

Venujte sluchovo postihnutým  2% aj vroku 2011!

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Objednávky a faktúry
Zimný športový tábor 2010

Pozor! Zmena mailovej adresy

Venujte sluchovo postihnutým  2%  aj v roku 2011!

Projekt Hipoterapia vo variante C podporený Nadáciou 
pre deti Slovenska z Fondu Hodina deťom

  Školský časopis Štvorlístok

Medzinárodný seminár OLDinc

Organizácia školského roka 2011/2012 -  prázdniny
Projekt Štyri ročné obdobia - prezentácia
Informácie pre žiakov v hmotnej núdzi 

Náš internát

MTB Cremnicium - projekt horskej cyklistiky
Záverečná hodnotiaca správa, šk. rok 2008/2009

Nová internetová stránka školy