MTB Cremnicium - projekt horskej cyklistiky

 na tejto web stránke sa oboznámite s našim projektom

zameraným na cyklistiku vo vzťahu ku zdraviu, vzdelávaniu a socializácii

 

je určený pre čo najširší okruh sluchovo postihnutých detí, ich rodičov a priateľov

 Zároveň vás budeme priebežne informovať o aktivitách a zážitkoch detí, ktoré prežijú vďaka jazde na horských bicykloch.

 
podrobné informácie o navrhovanom projekte  nájdete v prezentácii
presentation in English
Präsentation in Deutsch

 

Fotogaléria prebiehajúcich akcií v krúžku "Deafbike"

 

Národná cyklistická súťaž    - prvý úspech,         
                                                          - informácie o súťaži a výsledková listina je k nahliadnutiu na stránke
   
                                                             www.ncs.sk