Národná cyklistická súťaž

Dňa 2.6.2006 sa uskutočnil 4. ročník súťaže žiakov materských, základných a stredných škôl v cyklistike

Pohár olympijského víťaza Antona Tkáča v Kremnici. Usporiadateľom súťaže bolo Centrum voľného času Cvrček v Kremnici a Mesto Kremnica. Cross-country sa uskutočnilo na starostlivo pripravenej trati v Bystrickej doline a zúčastnili sa ho okrem mnohých pretekárov aj žiaci našej školy. V kategórii Mini nás reprezentovali Nikola Křenková Patrik Šimun, v kategórii mladších žiakov to bol Matej Baník a v kategórii starších žiakov Miloš Kašša.

Z menovaných žiakov dosiahol Patrik Šimun veľmi krásne 2. miesto, keď v silnej okresnej konkurencii dokázal svoju chuť po víťazstve napriek svojmu sluchovému handicapu. Patrikovi a aj ďalším zúčastneným pretekárom našej školy srdečne blahoželáme a ďakujeme za pomoc rodičom a pedagógom, ktorí nám aktívne pomohli v tom, aby sa mohli ich deti zúčastniť svojej prvej Cross-country.