FOTOGALÉRIA

 

Pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie Základnej školy pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej V.Gaňu v Kremnici , ktorá bola financovaná , po úspešnom zvládnutí základných kritérií, projektom z výzvy MŠ SR v oblasti Regionálneho operačného programu v prioritnej osi 1.1. – infraštruktúra vzdelávania, usporiadala Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím V.Gaňu, dňa 20. mája 2011 Deň otvorených dverí – Deň nezabudnuteľného premostenia minulosti a prítomnosti.

 

Minulosť si s prítomnosťou podali ruky  a ruka v ruke otvorili vstupné drevené dvere školy. Dvere spomienok a dnešných dní, dvere zážitkov, nálezov a strát, lások aj detských bláznovstiev, ukrývajúcich sa na chodbách a v triedach Vašej – našej školy.

 

                                       „Dávno ste rozdali z detstva svoje hračky,

     spoznali ste krásu nálezov a strát,

     na chodbách ešte počuť

                                         smiech toho žiaka, tej žiačky,

     ktorým ste vyznávali

                                        Som s Tebou rada....Som s Tebou rád.

 

     A po rokoch

                                        zas vchádzate do školy ťažkou bránou,

     a kým srdce do taktu spomienok bije,

     v triedach sedí smiech a láska ako dávno,

                 len učiteľom pribudli vrásky, šediny, dioptrie ...“

                                                                                                 (Mária Petrová)   

 

Dobre, že čas vtedy dávno nezastal a Vy ste mohli prísť znova. Do chvíľ dávnych denno-denných víťazstiev a strát, do chvíľ Vašich ranných školských vstávaní. Veľmi nás teší, že ste sa vrátili, opäť po niekoľkých rokoch, pozrieť  ako plynie čas a čo všetko po sebe a v nás zanechal. Zmenili ste sa, tak  ako aj Vaši dávni učitelia, triedy, chodby, lavice...ale to krásne na čo sa najkrajšie spomína, zážitky  a školské radosti zostanú naďalej nádherne nezmenené a krásne zelené.

 

Deň otvorených dverí bol Dňom  všetkých, čo chceli. Čo chceli prísť, čo sa chceli pozrieť ako škola zdúhovela a zmenila farby do jemných pastelových nálad, pre všetkých, ktorí chceli vidieť a vedieť viac o škole samotnej, o jej pevnom a nemennom jadre, vychádzajúceho z primárnych princípov školských kritérií, zásad a smerovaní. Tento Deň bol určený pre všetkých Vás, ktorí ste si chceli zaspomínať na seba, svojich kamarátov a svoj školský dávny čas v týchto laviciach ako aj pre Vás rodičia a vychovávatelia, ktorí ste sa rozhodovali, či školské spomienky Vašich detí by ste  v budúcnosti chceli, či nechceli spojiť so spomienkami na Vašu – našu školu.

Bol to takisto Deň všetkých, ktorí boli príjemne zvedaví a chceli vidieť a dozvedieť sa o škole čo najviac. 

 

Na záver chcem vyjadriť akúsi nádej a vieru v to, že ste sa u nás cítili dobre. Dúfam, že ste niekde pri srdci pocítili tú radosť a lásku s ktorou pre Vás naši žiaci pripravovali  malé občerstvenie, pretože práve radosť a láska boli ich základné prísady, ktoré vkladali do misiek a na podnosy ako prvé.

 

Každý jeden z Vás , ktorí ste sa zúčastnili nášho spoločného Dňa otvorených dverí, ste priniesli so sebou za drevené dvere školy, jeden maličký, ale veľmi potrebný, svoj kúsok, či diel. A neskôr sme spoločne zistili, že z našich spojených častí nás všetkých , vznikla nádherná mozaika piatkovej oslavy Vašej – našej , spoločnej školy.

 Mgr. Kristína Brnčová