späť

ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2011/2012

Školský rok 2010/2011 sa začína 1. septembra 2011. 

Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2011 (pondelok). 

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 6. septembra 2011 (utorok). 

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2012 (utorok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2012 (streda) a končí sa 29. júna 2012 (piatok). 

 

 

Prázdniny

Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

Termín prázdnin

Začiatok vyučovania po prázdninách

jesenné

27. október 2011 (štvrtok)

29. október – 
2. november 2010 

2. november 2011 (streda)

vianočné

22. december 2011 (štvrtok) 

23. december 2011 – 5. január 2012

9. január 2012(pondelok)

polročné

2. február 2012(štvrtok) 

3. február 2012 (piatok) 

6. február 2012 (pondelok) 

jarné

 Bratislavský kraj, Nitriansky kraj,
Trnavský kraj

17. február 2012 (piatok)

20. február – 24. február 2012

27. február 2012 (pondelok)

Košický kraj,
Prešovský kraj

24. február 2012 (piatok)

27. február – 2. marec 2012

5. marec 2012 (pondelok)

Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, 
Trenčiansky kraj

2. marec 2012 (piatok)

5. marec –9. marec 2012

12. marec 2012 (pondelok)

veľkonočné

4. apríl 2012 (streda)

5. apríl –10. apríl 2012 

11. apríl 2012 (streda) 

letné

29. jún 2012 (piatok)

2. júl –31. august 2012 

3. september 2012 (pondelok)