O nás
Home

Organizačné zložky školy

m

Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna Viliama Gaňu

m

Špeciálna materská škola  pre deti so sluchovým postihnutím internátna

m

Špeciálna základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 

m

Praktická škola

m Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠI pre SP Viliama Gaňu

m

Školský internát 

m

Školská jedáleň ako súčasť ZŠI pre SP V. Gaňu 

 

Vedenie školy, zamestnanci školy, Rada školy

Organizačná štruktúra

Z histórie školy