Internát ZŠI pre SP Viliama Gaňu v Kremnici

Adresa internátu: Sama Chalupku 286/21, Kremnica
Tel.fax: 045/ 6742 090, 6743 754
E–mail: zgvlaonz@mail.t-com.sk

Internát poskytuje ubytovanie sluchovo postihnutým žiakom s možnosťou týždenného alebo dvojtýždňového pobytu  a ubytovanie žiakov Špeciálnej základnej školy internátnej. Taktiež prepožičiavame časť ubytovacích priestorov DeD Maurícus.
V školskom roku 2008/2009 sú v internáte ubytovaní aj žiaci Súkromného osemročného gymnázia v Kremnici. 

Základný poplatok za ubytovanie v internáte je 14,94 €.
– žiaci ZŠI pre SP platia za ubytovanie  11,62 € za mesiac, 
- žiak v hmotnej núdzi platí za ubytovanie 0,66 €/mesiac, 
- žiak z rodiny žijúcej v slabých sociálnych pomeroch  platí 1,66 €/mesiac, 
- držiteľ preukzu ZŤP 2,66 €/mesiac.

 
Vedúca vychovávateľka: Ľudmila Schmidtová
Vychovávatelia: Mgr. Mária Sekajová, Bc. Romana Ridzoňová,
Helena Miklošovičová,  Mgr. Viktor Haško,
Pomocní vychovávatelia: Lýdia Grossmannová, Dušan Štyri, Milan Pažout, Eva Prokeinová, Mária Minková, Oľga Golecká, Nina Kazarková, Lucia Novodomcová

V internáte sú 4 oddelenia:

 1. oddelenie (dievčatá)   Mgr. Sekajová (vedúca), Bc. Ridzoňová, p. Novodomcová
 2. oddelenie (ŠMŠ)  p. Kazarková
 3. oddelenie (chlapci ZŠ)  Mgr. Haško (vedúci), p. Schmidtová, p. Grossmannová
 4. oddelenie (chlapci ŠZŠ)  H. Miklošovičová (vedúca), p. Golecká

Odchodové dni žiakov z internátu v školskom roku 2008/2009

29.01.2009

13.02.2009

27.02.2009

20.03.2009

08.04.2009

24.04.2009

07.05.2009

22.05.2009

05.06.2009

19.06.2009

Odchod v stanovených dňoch je do 16.00 hod. Príchod v nedeľu od 15.00 hod. 

Prázdniny v školskom roku 2008/2009

Prázdniny

Odchodový deň

Vyučovanie začína

Jesenné

29.10.2008

03.11.2008 pondelok

Vianočné

19.12.2008

12.01.2009 pondelok

Polročné

29.01.2009

02.02.2009 pondelok

Jarné

27.02.2009

09.03.2009 pondelok

Veľkonočné

08.04.2009

15.04.2009 streda

Letné

30.06.2008

02.09.2009 streda

 

Činnosti, ktoré prebiehajú v popoludňajších hodinách:

1. pracovná 5. príprava na vyučovanie
2. rekreačná 6.relaxačno-rehabilitačné cvičenia
3. spoločenská 7. večerná, zameraná na rozhovory a besedy na aktuálne témy
4. esteticko-záujmová

Režim dňa:

Pracovný deň
06.15 - 07.00 Budíček, osobná hygiena, úprava spální
07.00 - 07.15 Ošetrenie
07.15 - 07.35 Raňajky
07.45 Odchod do školy
08.00 - 12.30 Vyučovanie v škole
13.00 - 13.45 Obed
14.00 - 17.30 Popoludňajšie vyučovanie alebo rekreačne, záujmová činnosť, príprava na vyučovanie
17.30 - 18.00 Večera
18.15 - 19.00 Večerná činnosť (beseda, rozhovor)
19.15 - 19.45 Osobná hygiena
20.00 Nočný kľud
Sobota, nedeľa, sviatky
08.00 - 08.30 Budíček, osobná hygiena, úprava spální
08.30 - 09.00 Raňajky
09.00 - 11.45 Záujmová, odpočinková činnosť, príprava na vyučovanie
12.00 - 12.30 Obed
13.00 - 17.00 Rekreačná, záujmová činnosť
17.30 - 18.00 Večera
18.15 - 18.45 Zhodnotenie činnosti počas víkendu
19.00 - 19.30 Osobná hygiena
20.00 Nočný kľud