Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ZŠ pre žiakov so sluchovým postihnutím internátnej Viliama Gaňu v Kremnici sa špecializuje na zdravotne znevýhodnených so sluchovým postihnutím od predškolského veku až po dospelosť. V Centre pracujú 2 špeciálni pedagógovia  a psychológ, ktorí poskytujú odborné poradenské služby klientom, ich zákonným zástupcom i pedagógom. Poradia vám pri zaškolení vášho dieťaťa, pri integrácii do škôl vo vašom bydlisku, pri rozhodovaní sa v profesionálnej oblasti.

Kontaktujte sa na telefónnom čísle školy  (045/6742 420) a dohodnite si termín návštevy