Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Viliama Gaňu internátna v Kremnici poskytuje základné vzdelanie sluchovo postihnutým žiakom, buduje a rozvíja orálnu reč, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú, ekologickú a umožňuje aj náboženskú a etickú výchovu žiakom. 

Poskytuje žiakom II. stupňa výučbu cudzieho jazyka ako povinného predmetu, ktorý je predpokladom pokračovania štúdia na gymnáziu pre sluchovo postihnutú mládež, na strednej priemyselnej škole pre sluchovo postihnutú mládež a na strednom odbornom učilišti pre sluchovo postihnutú mládež končiacom maturitou. Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu v Kremnici pripravuje sluchovo postihnutých žiakov pre ďalšie vzdelávanie a prax.

Učebne sú vybavené modernými pomôckami, počítačovou technikou, audiometrickými kompenzačnými pomôckami, interaktívnou tabuľou, jazykovým laboratóriom.

Dominantou odborného vzdelávania je predmet ILC (individuálne logopedické cvičenia) a komunikačné zručnosti.

 

Zadelenie tried v školskom roku 2009/2010

 

Pr. ZŠ

Mgr. Daubnerová

1.

Steinigerová Gabiela

2.

Bartoš Vladimír

       

1. ZŠ

Mgr. Daubnerová

1.

Kytková Vanesa

2.

Mikle Patrik

3.

Mikle Roman

       

2.ZŠ

Mgr. Hromádková

1.

Gašparovič Martin

2.

Ončo Marek

3.

Píš Michal

4.

Horváth Roland

5.

Kmeť Dávid

       

3. ZŠ

Mgr. Hromádková

1.

Kulaviaková Nikola

2.

Melár Adrián

       

5. ZŠ

Mgr. Donovalová

1.

Gašparovič Marcel

2.

Pešta Jozef

3.

Píš Marek

4.

Toráčová Stanislava

       

6. ZŠ

Mgr. Oswaldová

1.

Knappová Nikoleta

       

7. ZŠ

Mgr. Oswaldová

1.

Šimun Patrik

2.

Lacko Róbert

3.

Křenková Nikola

4.

Fidesová Kristína

       

8. ZŠ

Mgr. Krížová

1.

Rafaelová Mária

2.

Baník Matej

       

9. ZŠ

Mgr. Krížová

1.

Billa Daniel

2.

Blaško Peter

3.

Dóczy Maroš

4.

Glezgová Jana

5.

Hederváriová Kveta

6.

Kašša Miloš