Aktuality

Home

 

Aktuálne oznamy:

 

2% dane fyzických osôb pre sluchovo postihnuté deti

Benefičný koncert Deti deťom 2006

Organizácia školského roka 2006/2007

Športové akcie žiakov v roku 2006

1. ročník Cross country o Pohár Júliusa Maťovčíka

Vystúpenie Dr. Klaun, púšťanie šarkanov

Záverečná hodnotiaca správa

Úlohy zo slovenského jazyka  a matematiky pre žiakov 5. - 8. ročníka