späť

 

KALENDÁR  ŠPORTOVÝCH  AKCIÍ  NEPOČUJÚCICH   2006 

 

P. č.

Dátum

Akcia

Miesto

Účasť

1.

13.03.–16.03.2006

Súťaž škôl pre SP vo futsale

Lučenec

ZŠI pre SP

2.

28.03.–30.03.2006

Súťaž škôl pre SP v plávaní

BA – Hrdličkova

ZŠI pre SP         

3.

14.06.–18.06.2006

Letné športové hry nepočujúcich žiakov

BA - Drotárska

ZŠI pre SP

4.

10.-12.10.2006

Súťaž škôl pre SP v stolnom tenise

BA – Drotárska

ZŠI pre SP 

5.

21.11.-23.11.2006

Súťaž škôl pre SP vo futsale

Prešov

ZŠI pre SP