Vystúpenie Dr. Klaun, púšťanie šarkanov

Dňa 11 októbra 2006 zavítal medzi žiakov našej školy klaun Adyno. Jeho vystúpenie bolo možné vďaka podpore z fondu Dr. Klaun. Fond Dr. Klaun je nadačným fondom, ktorý už viac ako 3 roky financuje divadelné predstavenia pre deti, ktoré musia z rôznych príčin stráviť časť svojho detstva odlúčené od rodičov. 

Vystúpenie malo medzi deťmi veľký úspech. Od prvých okamihov sa nadviazal medzi deťmi a klaunom spontánny kontakt a deti živo reagovali na všetky klaunove výmysly. Na záver programu zožal Adyno zaslúžené ovácie a spoločne s deťmi sa aj na pamiatku odfotil.

 

Po tomto milom vystúpení sa  už ihrisko pri internáte premenilo na arénu plnú šarkanov rôznych tvarov, veľkostí či farieb. Deti sa na túto akciu usilovne pripravovali nielen v škole ale aj v internáte a pripravili si naozaj pestrú paletu šarkanov. A aby ocenenie ich práce nezostalo bez odmeny, zavítali k nám opäť po krátkom čase zástupcovia nášho sponzora Lions clubu Kremnica, ktorý po ťažkom rozhodovaní vybrali troch najlepších šarkanov, a ich tvorcov ocenili vecnými cenami. Ale ani ostatné deti nezostali bez darčeka, za čo Lions Clubu Kremnica srdečne ďakujeme.