1. ročník Cross country o Pohár Júliusa Maťovčíka

    Dňa 30.9.2006 sa za krásneho jesenného počasia uskutočnil 1. ročník súťaže sluchovo postihnutých žiakov z celého Slovenska o Pohár  Juraja Maťovčíka. Zúčastnili sa na ňom sluchovo postihnutí žiaci z celého Slovenska. Organizátorom pretekov bola Základná škola internátna pre sluchovo postihnutých Viliama Gaňu, a Centrum voľného času Cvrček v Kremnici, ktoré v tom istom termíne organizovalo 4. ročník „Kritérium Kremnice po cestách a necestách“.

Spoluorganizátorom pretekov bol Slovenský Deaflympijský výbor, najúspešnejší deaflympionik, cyklista Július Maťovčík, PaedDr. Jiří Šafránek /odborný asistent a asistent na UK FTVS,  Stanislav Lubina /sluchovo postihnutý grafik – navrhol logo „Deafbike“/.

Na 1. roč. „Cross country o Pohár Júliusa Maťovčíka“ súťažiaci pretekali v dvoch kategóriách: ml. žiaci/ky: nar. 1994 – 1995 (2 okruhy ) a st. žiaci/ky: nar. 1991 – 1993 (3 okruhy ). Ich úlohou bolo absolvovať za čo najkratší čas nasledovnú trasu: Štefánikovo nám., ul. J. Kollára, Zámocké nám., ul. Spálená, záhradky – Grobňa, Grobňový chodník, Zlatá ul., Zámocké nám.

Umiestnenie súťažiacich podľa jednotlivých kategórií:

Chlapci:

A – kategória  1994 – 1995

1. miesto          Šimún Patrik /Kremnica/

2. miesto          Baník Matej /Kremnica/

3. miesto          Lacko Robert /Kremnica/

 

B – kategória  1991 – 1993

1. miesto          Krška Marek /Bratislava/

2. miesto          Dóczy Patrik /Kremnica/

3. miesto          Dobrotka Branislav /Bratislava/

 

Dievčatá:

A – kategória  1991 – 1993

1. miesto          Šomšáková Dana /Lučenec/

2. miesto          Huťková Barbora /Kremnica/

 

B – kategória  1994 – 1996

1. miesto          Ježová Lucia /Kremnica/

2. miesto          Křenková Nikola /Kremnica/

3. miesto          Šomšáková Nikola /Lučenec/

  Organizátorom a spoluorganizátorom pretekov ďakujeme za pomoc pri realizácii projektu a všetkým mladým účastníkom prajeme mnoho šťastných kilometrov na bicykli a s bicyklom.