Kontakt

Home

 

 

Základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna  Viliama Gaňu

Špeciálna základná škola  pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna 

Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna 

Praktická škola

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

 

Škola:

ul. ČSA 183/1, 967 32  Kremnica, IČO: 16 30 91

  tel.: 045/ 6742 420, fax: 045/6742 420, 

E–mail: zsisp@mail.t-com.sk, skola@szscsakr.edu.sk

 

Internát: 

Sama Chalupku 286/21, Kremnica

tel.: 045/ 6742 090, 6743 754

E–mail: zgvlaonz@mail.t-com.sk

 

Pozor !!! Mailová adresa zsisp@stonline.sk nie ie od 01.11.2010 funkčná.  Náhradná adresa je zsisp@mail.t-com.sk